Tallbackens förskola AB

Semesterstängt & övriga stängningsdagar

Semester stängt

sommar.png Tallbackens Förskola har semesterstängt varje sommar tre veckor. Det är därför bra om ni planerar Er egen semester så det ligger i fas med förskolans. Veckorna är 29, 30 och 31.

Blankett för sommar ledigheten finns under fliken blanketter, och läggs ut ett par månader innan sommarstängningen.

Vi har även två-tre stängningsdagar under vårterminen och två under höstterminen. Under dessa dagar har vi utvärdering, planering, fortbildning. De aktuella dagarna meddelas i TYRA som är vår kontakt portal med vårdnadshavarna som har sina barn på förskolan.Riktlinjer;
Fristående förskolor/fritids har beslutat att samarbeta vid tillfällig stängning. Barnomsorg kommer att erbjudas de vårdnadshavare som inte har möjlighet att lösa detta själva.

Vid tillfällig stängning av fristående verksamhet gäller följande:

Om behov av barnomsorg finns vid tillfälliga stängningsdagar skall en skriftlig ansökan inkomma till ordinarie verksamhet senast 2 månader i förväg, på blankett som finns på förskolan. Vårdnadshavare kommer två veckor före tillfällig stängning att meddelas vilken fristående förskola som är aktuell.

Om behov av barnomsorg finns under sommarstängning skall en skriftlig ansökan inkomma till ordinarie verksamhet senast den 13 maj, på blankett som finns på förskolan.

Inför sommarstängning gör fristående förskolor/fritids en sammanställning över hur många barn som önskat plats under denna period. Därefter beslutas vilken fristående förskola som är aktuell och vårdnadshavarna kommer att, två veckor före sommarstängning, meddelas vilken.

Information kring Coronaviruset

Vi följer Stenungsunds kommun samt Folkhälsomyndighetens riktlinjer det innebär att förskolorna är öppna som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det innebär:
Friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt
Sjuka barn och elever stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Tänk också på att följa rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk.