Tallbackens förskola AB

Försäkringar

Försäkring

Phu.png Tallbackens barn går under Stenungsunds kommuns barnförsäkring, vid en skada/olycka är det ni som vårdnadshavare som skickar in anmälan för detta. Se nedan:

All skadeanmälan skickas till:
Kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring hittar ni på kommunens hemsida under barnomsorg.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt för de flesta grupper i olycksfallsförsäkringen.
För vissa grupper gäller försäkringen vid skol/verksamhetstid
För mer information se försäkringsbeskedet här nedan

Denna försäkring gäller inte för sjukdom.

Försäkringsnummer för kollektiv olycksfallsförsäkring: 2985584

Information kring Coronaviruset

Vi följer Stenungsunds kommun samt Folkhälsomyndighetens riktlinjer det innebär att förskolorna är öppna som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det innebär:
Friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt
Sjuka barn och elever stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Tänk också på att följa rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk.