Tallbackens förskola AB

Försäkringar

Phu.png Tallbackens barn går under Stenungsunds kommuns barnförsäkring, vid en skada/olycka är det ni som vårdnadshavare som skickar in anmälan för detta. Se nedan:

All skadeanmälan skickas till:
Kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring hittar ni på kommunens hemsida under barnomsorg.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt för de flesta grupper i olycksfallsförsäkringen.
För vissa grupper gäller försäkringen vid skol/verksamhetstid
För mer information se försäkringsbeskedet här nedan

Denna försäkring gäller inte för sjukdom.

Försäkringsnummer för kollektiv olycksfallsförsäkring: 2985584