Tallbackens förskola AB

Kontakt

Kontaktuppgifter:

Rektor
Emelie Olsson
Tfn: 0723-106 636
E-post: emelie@tallbackensforskola.se

Huvudman & Verksamhetschef
Jessica Falk Petersson
Tfn: 0706-095 034
E-post: jessica@tallbackensforskola.se

Besöksadress:
Tallbackens Förskola AB
Norra Ängen 2
444 54 Stenungsund
E-post: emelie@tallbackensforskola.se

Ekonomi ansvarig
Bland annat Fakturafrågor:
Ulrica Halldin
Tfn: 0765-417 796
ekonomi@tallbackensforskola.se

Dir. nummer till Krabban:
Mobil:0707-716 012

Dir. nummer till Sjöstjärnan:
Mobil:0737-710 882

Dir. nummer till Sjöhästen:
Mobil:0707-717 495

Dir. nummer till Snäckan:
Mobil:0707-716 292

Dir. nummer till Köket
Mobil:0707-718 989

På alla mobiler kan ni skicka sms för att meddela frånvaro av ert barn, samt om barnet är friskt. Ni kan även meddela om det blir förändringar med barnets vistelsetid, eller ska hämtas av någon annan. Det är mycket viktigt att ni ALLTID hör av er.

Information kring Coronaviruset

Vi följer Stenungsunds kommun samt Folkhälsomyndighetens riktlinjer det innebär att förskolorna är öppna som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det innebär:
Friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt
Sjuka barn och elever stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Tänk också på att följa rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk.