Tallbackens förskola AB

Avgifter & Regler

Autogiro

Nu kan ni anmäla att betala barnomsorgsavgiften via Autogiro antingen via länken nedan eller via Er internetbank. Glöm inte att ange Ert kundnummer som finns på fakturan.

https://www.mvh.bgonline.se/Public.Web/Templates/MandateApplications/FillInMandateApplication.aspx?formRef=eddd1fc2-ddd2-4fab-8158-3faf128f93b0

Om ni har några frågor kontakta
Ulrica Halldin
Ekonomichef
0765-417 796

Avgifter & Regler

På Tallbackens Förskola gäller MAXTAXAN

NY Avgiftsnivå för maxtaxan från 2024-01-01

Maxtaxan börjar gälla den 2024-01-01 den beräknas på familjens sammanlagda bruttolön. När den sammanlagda bruttoinkomsten uppgår
till 56 250 kr/mån betalas maxtaxa.

Den högsta avgiften i förskolan för ett heltidsbarn 1-2 år.
•Barn 1: 3% av inkomsten - dock högst 1.688 kr/mån
•Barn 2: 2% av inkomsten - dock högst 1.125 kr/mån
•Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 563 kr/mån
•Barn 4: Avgiftsfri

Den högsta avgiften i förskolan för ett heltidsbarn 3-5 år.
•Barn 1: 2,55% av inkomsten - dock högst 1.434 kr /mån
•Barn 2: 1,7% av inkomsten dock högst 956 kr/mån
•Barn 3: 0,85% av inkomsten dock högst 478 kr/mån
•Barn 4: 0% Avgiftsfri

De yngsta barnen räknas som barn 1. Föräldraavgiften skall vara betald senast den 30:e i varje månad.

______________________________________________________________________

Regler och riktlinjer för Ert barns vistelsetider på Tallbackens Förskola.

Förskolan erbjuder plats till barn 1-5 år vars vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar. Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande erbjuds 15 h/v i förskolan. Dessa 15 h fördelas på tre dagar för närvarande erbjuder vi tisdag-torsdag mellan kl.9.00-14.00 då ingår lunch.

Vårdnadshavare som har semester har inte rätt att ha barnet/barnen på förskolan.

Efterdebitering: Tallbackens Förskola AB har rätt att göra en efterdebitering om de faktiska utgifter varit högre än de som angivits.

Utebliven betalning: Erlägges inte avgiften, skickas en påminnelse och därefter ett krav brev. Betalas inte platsen därefter lämnas ärendet till inkasso samt avstängning av barnomsorgsplatsen.

Uppsägning: Uppsägning av barnomsorgsplatsen sker skriftligen, eller på en särskild blankett senast före månadsskiftet som inträffar 2 månader före avflytt. Avgiften skall betalas under hela uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej.

Regler
Allmän förskola för 3-5 åringar: Allmän förskola erbjuds alla barn från augusti det år de fyller tre år. Detta innebär att tre, fyra- och femåringar i förskolan erbjuds 525 avgiftsfria timmar om året (generellt gäller detta tis-tors 9-14).
525 avgiftsfria timmar per år innebär att barnet följer skolans terminer, barnet är ledigt alla lov. Har ni behov av barnomsorg under loven kan ni kontakta rektorn. Tider för hur läsåret för skolan ser ut ser ni nedan!

Läsårstider 2023/2024

Höstterminen 2023
Start Onsdag 23 augusti
Slut Torsdag 21 december
Studiedagar Måndag 30 oktober - Onsdag 1 november (v44)
Lovdagar Torsdag 2 november - Fredag 3 November (v44)Vårterminen 2024
Start Tisdag 9 januari
Slut Torsdag 13 juni

Lovdagar Måndag 12 februari - Fredag 16 februari (v7)
Lovdagar Tisdag 2 april –Fredag 5 april (v14)
Lovdag Fredag 10 maj

Vad händer när mitt förskolebarn får syskon?

När ert barn får syskon gäller följande: Ni har rätt att ha barnet på förskolan på heltid de tre första dagarna efter barnets födelse, därefter gäller 15 timmar. Tallbacken har som regel att alla 15 timmars barn går tisdag-torsdag mellan kl. 9.00-14.00. Ni som vårdnadshavare ansvarar för att ni skickar in en ansökan om "Allmän förskoleplats" (via mail: ekonomi@tallbackensforskola.se) Ni skriver namnet på barnet som det gäller och från vilket datum, OBS! Anmälan ska vara oss tillhanda 2 månader innan gällande datum för att hinna avsluta fakturering av barnet.

Vid havandeskapspenning har man rätt till minst 15h/v, tisdag-torsdag 9.00-14.00 om inget annat sägs.

Bra att veta
•Personalen har tystnadsplikt och anmälningsplikt.

•Prata alltid med någon vuxen vid hämtning och lämning av barnet/barnen.

•Tala alltid om vart vi kan nå Er och hör av Er om ni blir försenade.

•Skicka ett sms och meddela oss före 7.00 VARJE DAG om ditt barn inte kommer till förskolan, önskar ni bli uppringda kan ni skriva det så ringer vi så snart vi kan.

•När barnet varit sjukt eller ledigt och ska komma tillbaka till förskolan, bör ni meddela oss före kl:7.00 samma dag eller dagen innan.

•Barn som har vårdnadshavare som är arbetslösa gäller 15h/v (läs mer om detta under "avgifter och regler").

•Vårdnadshavare som är sjukskrivna kommer överens med förskolepersonal om tider man kan behöva, är man svårt sjuk har man rätt till den andra vårdnadshavarens arbetstider utifrån att den innefattas av ram tiden för förskolan (6.30-17.30).

•Vårdnadshavare som är hemma för vård av barn (ett syskon) har enbart rätt till Måndag-fredag 9.00-14.00, arbetar vårdnadshavaren och annan omsorg finns så gäller ordinarie vistelsetid för barnet. Vid magsjuka bör ej syskon vistas på förskolan, detta för att minska smittspridning. (Mer info kan läsas under "Smitta i förskolan").

•När vårdnadshavare har semester/ledighet eller liknande är också barnet/barnen lediga om inte särskilda skäl föreligger.

•Barn som ska börja förskoleklass behöver ej säga upp sin plats då den automatiskt sägs upp siste juni, men platsen kan nyttjas även i juli utan avgift.

Uppsägningstiden är 2 månader innan och vi delar ej på fakturor - hela månader gäller.

Alla vårdnadshavare ska inför varje hösttermin/nystart lämna in nya personuppgiftsblanketter, ändrar ni uppgifter under terminen är det er skyldighet att lämna in aktuella uppgifter till förskolan.

Förskolan är skyldig att lämna ut uppgifter till försäkringskassan om frånvaro, därav är det viktigt att ni ringer och meddelar om ert barn är hemma för sjukdom eller annan ledighet.

Vistelsetids schemat ska följas då förskolan planerar verksamheten utifrån behovet. Ändringar i schemat som påverkar öppning- och stängningstiderna ska inkomma två månad innan gällande datum. För er som arbetar oregelbundet t.ex. på timmar pratar med personalen och kommer överens om ett system som fungerar för alla parter.