Tallbackens förskola AB

Välkomna till Tallbackens Förskola

Tallbackenfasad.jpg

Förskolan har sitt säte i Stenungsunds kommun i området Hallerna, med naturen som närmsta granne som vi vistas mycket i tillsammans med våra barn. Förskolan har fyra avdelningar med två yngre barns avdelningar och två äldre barns avdelningar. Förskolan drivs i enskild regi och har egen barnomsorgskö, Ansökan hittar ni under blanketter.

Verksamheten

Vår verksamhet bygger på förskolans läroplan, Lpfö 18. I praktiken innebär det att vi har en väl planerad verksamhet med pedagogiskt innehåll och rutiner för uppföljning och utvärdering.

Profilen på denna förskola är Reggio Emilia:
Läs mer under "Reggio Emilia filosofin"

Tallbackens verksamhet bygger på barns inflytande då vi arbetar efter Reggio Emilia filosofin och de didaktiska frågeställningarna vad, hur och varför?
Vi arbetar projektinriktat på förskolan vilket gör att de olika målen i verksamhetsplanen går in i varandra och tillsammans bildar en helhet. Då verksamheten bygger på barnens inflytande ser verksamheten på avdelningarna olika ut men med gemensamt fokus och mål.

Vårt förhållningssätt grundas i synen av att barn lär sig hela tiden och beroendet HUR barnet blir bemött utvecklar den nyfikenhet och lust att lära sig nya saker samt TILLIT till den egna förmågan att komma fram till problemlösningar. Ett barn som ska utveckla sin förståelse för något måste själv få utforska och undersöka företeelsen för att kunna sätta upplevelsen i ett sammanhang. Läs mer under "Vår verksamhet"

Vi jobbar utifrån Skollagen och förskolans Läroplan 18 med inriktning på Reggio Emilia filosofin

Olikheter en tillgång

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in