Tallbackens förskola AB

Om oss

Välkomna till Tallbackens Förskola

Olikheter en tillgång Förskolan har fyra avdelningar med två yngre barns avdelningar och två äldre barns avdelningar.

Vi jobbar utifrån Skollagen och förskolans Läroplan 18 med inriktning på Reggio Emilia filosofin

Förskolor som finns i vår organisation:

Vi har idag 2 förskolor varav en i Ullstorp - Kungälvs kommun och en i Stenungsunds kommun båda är Reggio Emilia inspirerade.

Vill du jobba hos oss?
Vi söker timvikarier till båda våra förskolor under vårterminen 2021 som kan jobba när ordinarie personal är borta, meriterande är barnskötare eller erfarenhet av jobb inom förskola är meriterande.

Välkommen in med ansökan till: Tallbackens förskola i Stenungsund, E-post adress:
kontor@tallbackensforskola.se

Information kring Coronaviruset

Vi följer Stenungsunds kommun samt Folkhälsomyndighetens riktlinjer det innebär att förskolorna är öppna som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det innebär:
Friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt
Sjuka barn och elever stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vid misstanke om covid-19
Om du eller ditt barn rest i något av de drabbade länderna och har symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber, ska du kontakta sjukvården på telefonnummer 1177 för att berätta om symptomen och var du har varit.

Tänk också på att följa rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in