Tallbackens förskola AB

Samverkan mellan hem-förskola

Vi är lyhörda och beaktar vårdnadshavarnas åsikter och synpunkter, både när det gäller barnen och verksamheten. Visa respekt mot vårdnadshavarna samt känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan pedagoger och vårdnadshavarna.

Föräldraråd
Vi har ett föräldraråd på förskolan där rektorn, en personal från varje hus samt en föräldraråds representant från respektive avdelning träffas en gång per termin. Genom att vara med i föräldrarådet får man som förälder en insyn och kan vara med och påverka. Föräldrarådet ska vara ett samarbetsorgan och fungera som en länk mellan förskola- hem. Det skall vara ett forum där man kan komma med idéer om vad man kan göra för att arbeta för förskolans positiva utveckling med fokus på barnen. Föräldrarådet arbetar mot den stora gruppen barn, inte i enskilda ärenden. Ett föräldraråd är rådgivande (inte beslutande).

Inskolning/ introduktion
Läs mer om under "Introduktion i förskolan"

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal erbjuds en gång per läsår. Då samtalar pedagog och vårdnadshavare om hur barnet har det på förskolan och hur barnet har utvecklats. Dessa samtal har vi under vårterminen, önskar man som förälder ett extra samtal under höstterminen är det bara att säga till.

Föräldramöte
Föräldramöte med information och diskussion har vi på höstterminen.
Vi har även ett föräldramöte under vårterminen för alla nya vårdnadshavare som börjar i verksamheten.

Drop in/vernissage
Det är lite olika beroende på ålder, men flera av avdelningarna har under läsåret något utav drop in eller vernissage, där barnen kan visa upp vad de gjort.

Tamburkontakten
Här är en naturlig mötesplats där vi dagligen stämmer av hur det fungerar.