Tallbackens förskola AB

Byte till F-klass/avdelning

Övergång mellan avdelningar på Tallbacken

Då vi gjort ett ställningstagande att arbeta med åldersnära grupper vilket innebär det att man oftast byter avdelning/ personal ett antal gånger under sin tid hos oss. På så sätt kan vi anpassa miljö, material och projekt på bästa sätt efter barnen och erbjuda en verksamhet med utgångspunkt från barnen.
Vi har ett nära samarbete mellan alla avdelningar på förskolan vilket innebär att barnen känner såväl barn som pedagoger på hela huset, något vi ser underlättar när man går vidare till en ny avdelning eller byter pedagoger. I huvudsak är det åldern som är det kriteriet vi utgår ifrån när vi gör gruppindelningen (dvs. när på året barnet är född). Pedagogerna är alltid delaktiga i barnplaceringen för att det ska bli så bra som möjligt för alla barn.

Den huvudsakliga överflytten sker i augusti varje år men ibland behöver vi putta upp barn tidigare under året.

Luffen.jpg

Övergång förskoleklass

Idag har vi det fria skolvalet som det heter vilket innebär att du som vårdnadshavare aktivt väljer/söker till den skolan du önskar att ditt barn ska gå på. Kommunen kommer erbjuda en plats i den skolan som tillhör området där barnet är folkbokfört på och därefter går du in och godkänner eller önskar en annan skola. Valet brukar ske i december-januari och kommunen meddelar så snart dom är klara om vilken skola som ert barn kommit in på. Tallbacken har en samverkan med Hallerna skolan och lägger upp en introduktions plan inför starten i förskoleklass, vi brukar hälsa på vid några tillfällen. Övriga skolor ansvarar vårdnadshavare för introduktionen i förskoleklass.

Hur är det att gå i en klass, vilken blir skillnaden från innan och vad krävs av mig som vårdnadshavare nu?

Att börja skolan och förskoleklass är ett stort steg för ditt barn. Även om dagen fortfarande består av mycket lek, kommer ditt barn ha fler lektionsliknande inslag under dagen än tidigare. Det kommer vara många fler barn i klassen än i förskolegruppen, man ska gå till en stor matsal för att äta och ibland går långt äldre barn på samma skola.

Med andra ord, inget konstigt om både du och ditt barn är pirriga inför första dagen i skolan!

– Vi vill säga grattis till alla som har det här framför sig. Nu öppnas en ny värld för er, skolans värld. Det innebär massa med spännande kunskaper, nya relationer och nya utmaningar. Vi på Tallbacken kommer sakna er massor.

Phu.png