Tallbackens förskola AB

Förskolans miljöarbete

TEMA ”Grön Flagg”

gron-flagg.JPG Håll Sverige Rent Grön Flagg är både ett verktyg och en certifiering. Över 2 500 skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg i Sverige. Dessa skolor och förskolor utgör Grön Flagg-nätverket – vilket gör det till det största nätverket för skolor och förskolor inom hållbar utveckling i Sverige. Verktyget är kostnadsfritt och drivs av Håll Sverige Rent.

Vi på Tallbackens förskola är certifierade till Grön Flagg.
”Håll Sverige rent” är en del av stiftelsen. Detta innebär att vi arbetar för att medvetandegöra barnen om vår närmiljö, hälsa och Livsstil samt kretsloppet.

Syfte/gemensamt mål

Vi har valt ut tre områden som vi tidigare har arbetat med och känner att vi vill utveckla och arbeta vidare med:
Kretsloppet, Livsstil Hälsa och Närmiljön.

Närmiljön/ Natur och Miljö:
Genom att undersöka naturen tillsammans med barnen vill vi skapa en större förståelse om den och hur den fungerar. Vi tittar på hur naturen förändras genom årstiderna och i olika väderförhållanden. Tillsammans med barnen är vårt syfte att upptäcka vilka resurser naturen har och hur vi på olika sätt påverkar den. Vidare vill vi belysa vikten av att vara rädd om vår miljö och vår natur. Genom ett lustfyllt lärande vill vi väcka barnens intresse och nyfikenhet samt lust att lära om vår miljö, natur. Vårt mål är att på ett naturligt sätt få in sortering och kretsloppet i vardagen.

Kretsloppet:
Vi vill skapa en förståelse hos barnen gällande hur vi som enskilda individer faktiskt kan påverka miljön omkring oss. Vi vill därför göra dem medvetna om vikten av att återvinna, om skräpet i vår natur, om vatten och vår energi då allt detta hänger samman.

Livsstil & Hälsa:
Vi vill ge barnen möjligheter att utveckla en stark och positiv självkänsla. Genom att ge dem väl avvägda utmaningar i vardagen vill vi att de skall få känna att de lyckas vilket vi tror är viktigt för en positiv självbild. Vidare tror vi att uppmuntran, beröm, bekräftelse och uppskattning är viktiga komponenter för att skapa en positiv självkänsla hos barnen och för att de därmed skall utveckla ett positivt beteende. Barn i förskoleåldern har inte utvecklat ett så stort ”arbetsminne” ännu, utan behöver oss som pedagoger för att sortera ibland, hjälpa till att reda ut och sätta ord på det som händer.
Vi vill hjälpa barnen att se ur andra perspektiv än det egna för att på så sätt skapa en förståelse för varandra och varandras behov. Vi vill medvetandegöra barnen om hur det jag gör faktiskt kan påverka kompisen/kompisarna. Alla skall få samma chans/ möjligheter oavsett kön etcetera.
Vi vill att barnen skall bli medvetna om vikten av att röra på sig då det främjar välbefinnandet.

Läroplanen: Att barnen utvecklar ett intresse för att upptäcka är viktigt för framtida lärande och detta stimuleras genom att de på ett lekfullt sätt vinner nya erfarenheter av sin omgivning. Att utveckla sin förmåga till att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
Att uppmuntra barnen till vårt talade och skrivna språk samt natur och matematik är något vi lägger stor vikt vid då det ligger till grund för barnens vidareutveckling och lärande. Att utveckla sin tillit till sin egen förmåga, sin identitet och känna trygghet i den. Att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Ur Lpfö 98/10

"Skräpplockarveckan"
Något som regelbundet återkommer, är den så kallade "Skräpplockarveckan". Varje vår organiserar Håll Sverige Rent Nationella Skräpplockardagarna - Sveriges största manifestation mot nedskräpning. Skräpplockardagarna är inte i första hand en städ insats, utan handlar om att se skräpet i sin närmiljö och ändra sitt beteende. Har man varit ute och plockat skräp tänker man sig för innan man skräpar ned i fortsättningen. Genom Skräpplockardagarna kan både barn och vuxna vara med i ett positivt förändringsarbete och själva göra skillnad.

UTEMILJÖ
Vi erbjuder en god inne- och utemiljö som uppmuntrar till lek, rörelse, lärande och utveckling.

Om sommaren växer i våra pallkragar! Sallad, hallon, jordgubbar, persilja, dill, gräslök och basilika. Barnen hjälper till att vattna och att äta. Alltid lika roligt att få vara med och skörda! "Från jord till bord" skapar förståelse för både naturen och dess kretslopp för våra barn. Framför allt får vi känna en glädje över att vi kan påverka och vara med från början med det vi äter.