Tallbackens förskola AB

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

Vi är lyhörda och beaktar föräldrarnas åsikter och synpunkter, både när det gäller barnen och verksamheten. Visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan pedagoger och föräldrar.

Föräldraråd
Vi har ett föräldraråd på förskolan där förskolechef, en personal från varje hus samt en föräldraråds representant från respektive avdelning träffas en gång per termin. Genom att vara med i föräldrarådet får man som förälder en insyn och kan vara med och påverka. Föräldrarådet ska vara ett samarbetsorgan och fungera som en länk mellan förskola- hem. Det skall vara ett forum där man kan komma med idéer om vad man kan göra för att arbeta för förskolans positiva utveckling med fokus på barnen. Föräldrarådet arbetar mot den stora gruppen barn, inte i enskilda ärenden. Ett föräldraråd är rådgivande (inte beslutande).

Inskolning/ introduktion
Läs mer om under "Introduktion i förskolan"

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal erbjuds en gång per läsår. Då samtalar pedagog och föräldrar om hur barnet har det på förskolan och hur barnet har utvecklats. Dessa samtal har vi under vårterminen, önskar man som förälder ett extra samtal under höstterminen är det bara att säga till.

Föräldramöte
Föräldramöte med information och diskussion har vi på höstterminen.
Vi har även ett föräldramöte under vårterminen för alla nya föräldrar som börjar på våran yngsta avdelning Krabban.

Sommarfesten
Information om hur upplägget för detta sker via Pluttra.

Lucia
Information om hur upplägget för detta sker via Pluttra.

Drop in/vernissage
Det är lite olika beroende på ålder, men flera av avdelningarna har under läsåret något utav drop in eller vernissage, där barnen kan visa upp vad de gjort, samt att fika serveras.

Tamburkontakten
Här är en naturlig mötesplats där vi dagligen stämmer av hur det fungerar.

Information kring Coronaviruset

Vi följer Stenungsunds kommun samt Folkhälsomyndighetens riktlinjer det innebär att förskolorna är öppna som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det innebär:
Friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt
Sjuka barn och elever stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vid misstanke om covid-19
Om du eller ditt barn rest i något av de drabbade länderna och har symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber, ska du kontakta sjukvården på telefonnummer 1177 för att berätta om symptomen och var du har varit.

Tänk också på att följa rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk.