Tallbackens förskola AB

Semesterstängt

Semester stängt

sommar.png Tallbackens Förskola har semesterstängt varje sommar tre veckor. Det är därför bra om ni planerar Er egen semester så det ligger i fas med förskolans. Veckorna är 29, 30 och 31.

Blankett för sommar ledigheten finns under fliken blanketter, och läggs ut ett par månader innan sommarstängningen.

Vi har även två stängningsdagar under vårterminen och två under höstterminen. Under dessa dagar har vi utvärdering, planering, fortbildning. Under höstterminen är det följande dagar:

Stängningsdagar under vårterminen 2019 är:
Måndagen den 21 januari 2019
Fredagen den 14 juni 2019

Riktlinjer;
Fristående förskolor/fritids har beslutat att samarbeta vid tillfällig stängning. Barnomsorg kommer att erbjudas de föräldrar som inte har möjlighet att lösa detta själva.

Vid tillfällig stängning av fristående verksamhet gäller följande:

Om behov av barnomsorg finns vid tillfälliga stängningsdagar skall en skriftlig ansökan inkomma till ordinarie verksamhet senast 2 månader i förväg, på blankett som finns på förskolan. Föräldrar kommer två veckor före tillfällig stängning att meddelas vilken fristående förskola som är aktuell.

Om behov av barnomsorg finns under sommarstängning skall en skriftlig ansökan inkomma till ordinarie verksamhet senast den 13 maj, på blankett som finns på förskolan.

Inför sommarstängning gör fristående förskolor/fritids en sammanställning över hur många barn som önskat plats under denna period. Därefter beslutas vilken fristående förskola som är aktuell och föräldrar kommer att, två veckor före sommarstängning, meddelas vilken.

Senast uppdaterad 190107