Tallbackens förskola AB

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

Vi är lyhörda och beaktar föräldrarnas åsikter och synpunkter, både när det gäller barnen och verksamheten. Visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan pedagoger och föräldrar.

Föräldraråd
Vi har ett föräldraråd på förskolan där förskolechef, en personal från varje hus samt en föräldraråds representant från respektive avdelning träffas en gång per termin. Genom att vara med i föräldrarådet får man som förälder en insyn och kan vara med och påverka. Föräldrarådet ska vara ett samarbetsorgan och fungera som en länk mellan förskola- hem. Det skall vara ett forum där man kan komma med idéer om vad man kan göra för att arbeta för förskolans positiva utveckling med fokus på barnen. Föräldrarådet arbetar mot den stora gruppen barn, inte i enskilda ärenden. Ett föräldraråd är rådgivande (inte beslutande).

Inskolning/ introduktion
Vi på Tallbackens förskola har valt att arbeta med något som benämns som föräldraaktiv inskolning i form av heldagsintroduktion i förskolans verksamhet.
Introduktionen börjar med ett informationsmöte för nya föräldrar, där vi presenterar oss och vår verksamhet, ger praktisk information kring introduktionen och dess upplägg samt där ni får möjlighet att ställa eventuella frågor.
Introduktionen pågår under två veckors tid, under de tre första dagarna är du med ditt barn på förskolan 9-14, tillsammans får du och ditt barn möjlighet att upptäcka förskolans värld med oss pedagoger vid er sida. Dag fyra och fem är det dags att börja lämna ditt barn vid samma tid (eller anpassat efter barnets behov), men viktigt att du finns nära och tillgänglig på telefon om det skulle behövas. Under andra veckan lämnar du ditt barn 9-14, men finns även då tillgänglig vid behov. Det är viktigt att du som förälder känner dig trygg och redo, upplever du att du eller ditt barn behöver mer tid på er diskuterar vi detta gemensamt.
Introduktionen följs upp med ett uppföljningssamtal mellan pedagog och förälder/ föräldrar ca en månad efter introduktionens slut.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal erbjuds en gång per läsår. Då samtalar pedagog och föräldrar om hur barnet har det på förskolan och hur barnet har utvecklats. Dessa samtal har vi under vårterminen, önskar man som förälder ett extra samtal under höstterminen är det bara att säga till.

Föräldramöte
Föräldramöte med information och diskussion har vi på höstterminen.
Vi har även ett föräldramöte under vårterminen för alla nya föräldrar som börjar på våran yngsta avdelning Krabban.

Sommarfesten
Information om hur upplägget för detta sker via Pluttra.

Lucia
Information om hur upplägget för detta sker via Pluttra.

Drop in/vernissage
Det är lite olika beroende på ålder, men flera av avdelningarna har under läsåret något utav drop in eller vernissage, där barnen kan visa upp vad de gjort, samt att fika serveras.

Tamburkontakten
Här är en naturlig mötesplats där vi dagligen stämmer av hur det fungerar.

Senast uppdaterad 180123